ภาพกิจกรรม : โครงการ "เพื่อนกันฉันและเธอ" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved