รายะเอียดผลงาน : เดินแบบ รองชนะเลิศอันดับ 1
ปีการศึกษา 2562
ประเภทผลงาน ผลงานของโรงเรียน
วันที่ 30 มิถุนายน 2562
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับ 1
จากการแข่งขัน เดินแบบ
สถานที่แข่งขั้น mbk ชั้น 4
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงทิพย์ประภา ปานพุ่ม
ประถมศึกษาปีที่ 4/5

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved