รายะเอียดผลงาน : เดินแบบ รองชนะเลิศอันดับ 1
ปีการศึกษา 2562
ประเภทผลงาน ผลงานของโรงเรียน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับ 1
จากการแข่งขัน เดินแบบ
สถานที่แข่งขั้น กรุงเทพฯ
รายละเอียด -
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved