รายะเอียดผลงาน : เหรียญทอง เทควันโด รายการหนองแขมแชมเปี้ยนชิฟ
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 26 มกราคม 2562
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน เทควันโด รายการหนองแขมแชมเปี้ยนชิฟ
สถานที่แข่งขั้น ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด -
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับ -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายพัณณกร ดลเอี่ยม
ประถมศึกษาปีที่ 4/4

ผู้ควบคุม นายศิริพงษ์ สร้อยสม
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved