รายะเอียดผลงาน : กีฬาเทควันโด เหรียญทองแดง
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน
วันที่ 11 สิงหาคม 2561
รางวัลที่ได้ เหรียญทองแดง
จากการแข่งขัน กีฬาเทควันโด
สถานที่แข่งขั้น ณ อาคารชาญชัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายพิภู นิพัทธ์ธนสกุล
ประถมศึกษาปีที่ 5/3

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved