รายะเอียดผลงาน : ชิงแชมป์ภาคกลาง TIGER THAI SONG KI YOUNG CUP ครั้งที่ 13 เหรียญทองแดง
ปีการศึกษา 2560
ประเภทผลงาน
วันที่ 23 กันยายน 2560
รางวัลที่ได้ เหรียญทองแดง
จากการแข่งขัน ชิงแชมป์ภาคกลาง TIGER THAI SONG KI YOUNG CUP ครั้งที่ 13
สถานที่แข่งขั้น ณ อาคารชาญชัยอะเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวกัลยภรณ์ กุญชร ณ อยุธยา
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

เด็กหญิงณัฐณิชา คงสินธ์
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

เด็กชายศิวา สร้อยสม
มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

ผู้ควบคุม นายศิริพงษ์ สร้อยสม

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved