รายะเอียดผลงาน : ชิงแชมป์ภาคกลาง TIGER THAI SONG KI YOUNG CUP ครั้งที่ 13 เหรียญเงิน
ปีการศึกษา 2560
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 12 สิงหาคม 2560
รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน
จากการแข่งขัน ชิงแชมป์ภาคกลาง TIGER THAI SONG KI YOUNG CUP ครั้งที่ 13
สถานที่แข่งขั้น ณ อาคารชาญชัยอะเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวเด็กหญิง ณัฐพร

เด็กชายปิยะพล แพงแก้ว

เด็กหญิงกวิสรา บูรณ์ปอง

นายธนธัส พิบูลย์
มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

เด็กชายทัชชกร วังวัฒนา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

เด็กชายธนรัตน์ บัวคลี่
มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

เด็กชายเมธิชัย คงสุข
ประถมศึกษาปีที่ 5/14

ผู้ควบคุม นายศิริพงษ์ สร้อยสม

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved