รายะเอียดผลงาน : การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2560 อันดับ 1
ปีการศึกษา 2560
ประเภทผลงาน ผลงานของโรงเรียน
วันที่ 5 สิงหาคม 2560
รางวัลที่ได้ อันดับ 1
จากการแข่งขัน การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2560
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
รายละเอียด การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2560 ที่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี โดย นางสาว ธนวรรณ ทับทิมไทยได้เข้าทำการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ซึ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชลประทานวิทยา สอบได้คะแนนสูงสุด ในการสอบคัดเลือก
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved