รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง ความสูง 100 ซ.ม. รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันขี่ม้ากระโดดข้ามเครื
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน
วันที่ 29 เมษายน 2559
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันขี่ม้ากระโดดข้ามเครื
จากการแข่งขัน การแข่งขันขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง ความสูง 100 ซ.ม.
สถานที่แข่งขั้น กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ฯ
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาววรัมพร เอกตระกูล
มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved