ผลงานและความภาคภูมิใจ
ผลงานทั้งหมด
อันดับ 1 การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2560
วันที่ 5 สิงหาคม 2560
เหรียญทอง คณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว
วันที่ 6 เมษายน 2560
รองชนะเลิศอันดับ 1 คณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว
วันที่ 6 เมษายน 2560
ชนะเลิศ คณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว
วันที่ 6 เมษายน 2560
เหรียญทอง คณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว
วันที่ 6 เมษายน 2560
ชนะเลิศอันดัน 2 การกีฬาบาสเกตบอล ครั้งที่ 2 รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
วันที่ 3 มีนาคม 2560
เหรียญเงิน ได้ลำดับที่ 6 การแข่งขันโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับ ม.1-3
วันที่ 2 มีนาคม 2560
เหรียญทองแดง รายการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
วันที่ 2 มีนาคม 2560
เหรียญทอง อันดับที่ 1 การประกวดท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.4-6
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เหรียญทอง อันดับที่ 2 การปรกวดแต่งบทร้อยกรอง ระดับชั้น ม1.-3
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันร้อนเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
เหรียญทอง การประกวดเล่านนิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป1.-ป.3
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
รางวัลเหรียญเงิน รายการงานมหกรรมวันวิชาการศึกษาเอกชนนทบุรี การแข่งขันโครงการด้านพลังงาน (Enery)
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
เหรียญทองแดง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(o-net) ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
วันที่ 1 ธันวาคม 2559
เหรียญทองแดง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentaion) ป.4-ป.6
วันที่ 1 ธันวาคม 2559
เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิก(E-book)ป.4-ป.6
วันที่ 1 ธันวาคม 2559
เหรียญเงิน การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
เหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ป.4-ป.6
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
เหรียญเงิน การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
เหรียญทอง การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
เหรียญเงิน การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 แข่งขันร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved