วิดีโอ : [วิดีโอพิเศษ] งานเลี้ยงส่งพี่ ม.6 "ชมพูพันธุ์ทิพย์" ปีการศึกษา 2561
เผยแพร่เมื่อ วันที่ 5 มีนาคม 2562

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved