วิดีโอ : EP/NP Day Trip 2018
เผยแพร่เมื่อ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการEnglish Program จัดกิจกรรม EP/NP Day Trip 2018 โดยแบ่งตามสถานที่ ดังนี้
ประถมศึกษาปีที่ 1- Kidzania สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร
ประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 - สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี
ประถมศึกษาปีที่ 4 - บ้านนาครูธานี ปทุมธานี
ประถมศึกษาปีที่ 5 - ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ พระนครศรีอยุทยา
ประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมจิตอาสา ณ สถานสงเคราะห์เด็ก บ้านคามิลเลียน เพื่อคนพิการ ลาดกระบัง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 สัทธา อุทยานไทย และ บ้านตุ๊กตาสุนทรีแลนด์ ราชบุรี
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved