วิดีโอ : The EP English Skills Competition 2019
เผยแพร่เมื่อ วันที่ 22 มกราคม 2562

การแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ จัดโดยโครงการภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนชลประทานวิทยา และมีโรงเรียนอื่น ๆ เข้าร่วม 6 โรงเรียน

1. โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
2. โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
3. BRIGHT FUTURE SCHOOL
4. โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
5. โรงเรียนกสิณธร เซนต์ปีเตอร์
6. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved