เผยแพร่เมื่อ วันที่ 17 มกราคม 2562

แผนกปฐมวัย โรงเรียนชลประทานวิทยา รณรงค์ให้เด็กๆเดินตามเส้นแดงเพื่อเป็นการฝึกวินัยให้น้องๆ ไม่วิ่งในอาคารเรียน

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved