วิดีโอ : CPW inside "ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์"
เผยแพร่เมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

วิดีโออื่น ๆ
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved