วิดีโอ : เปิดบ้านชลประทานวิทยา อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตรชลประทานและห้องเพาะเนื้อเยื่อ
เผยแพร่เมื่อ วันที่ 14 กันยายน 2561

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved