วิดีโอ : พิธีทำบุญอาคาร English Program และ พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสันทนาการ อาจารย์วิทยา สมาหาร
เผยแพร่เมื่อ วันที่ 4 สิงหาคม 2561

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved