วิดีโอ : การทดลองเพาะเนื้อเยื่อแคลลัส (Callus)
เผยแพร่เมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2561

วิดีโออื่น ๆ
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved