วิดีโอ : บรรยากาศการเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 | โรงเรียนชลประทานวิทยา
เผยแพร่เมื่อ วันที่ 7 มกราคม 2561

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved