วิดีโอ : รายการ CPW Weekend | Ep.7
เผยแพร่เมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2560

รายการ CPW Weekend  เป็นรายการที่จะมาแนะนำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนชลประทานวิทยา ในทุก ๆ สัปดาห์

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved