วิดีโอ : กิจกรรมสนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ (แคปซูลไข่) วันที่ 22 ก.ค. 2560
เผยแพร่เมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม 2560

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน โครงการพิเศษ ESMP ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมสนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ (แคปซูลไข่) วันที่ 22 ก.ค. 2560

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved