วิดีโอ : รายการ CPW Weekend | Ep.3 | โรงเรียนชลประทานวิทยา
เผยแพร่เมื่อ วันที่ 12 มิถุนายน 2560

รายการ CPW Weekend เป็นรายการที่จะมาแนะนำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนชลประทานวิทยา ในทุก ๆ สัปดาห์

สำหรับสัปดาห์นี้ มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

คณะครูและนักเรียนกราบขอพรผู้บริหาร ก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ประเทศรัฐเชีย วันที่ 6 มิถุนายน 2560 https://www.cpw.ac.th/Gallery_view.ph...

จุดประกายความฝันสู่การแข่งขันคณิตศาสตร์ วันที่ 7 มิถุนายน 2560 https://www.cpw.ac.th/Gallery_view.ph...

ภาพบรรยากาศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อสมัครเป็น นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) https://www.cpw.ac.th/Gallery_view.ph...

ประชุมสภาสามัญประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 (สภานักเรียน) วันที่ 8 มิถุนายน 2560 https://www.cpw.ac.th/Gallery_view.ph...

หนูรักสิ่งแวดล้อม วันที่ 8 มิถุนายน 2560 https://www.cpw.ac.th/Gallery_view.ph...

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved