วิดีโอ : รายการ CPW Weekend | Ep.2 | โรงเรียนชลประทานวิทยา
เผยแพร่เมื่อ วันที่ 3 มิถุนายน 2560

รายการ CPW Weekend  เป็นรายการที่จะมาแนะนำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนชลประทานวิทยา ในทุก ๆ สัปดาห์

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved