วิดีโอ : คนเก่ง ช.ป.ว. Ep.1 สัมภาษนักเรียนที่ได้คะแนน 100 คะแนน O - Net
เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มีนาคม 2560

สัมภาษนักเรียนที่ได้คะแนน 100 คะแนน  จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 รายวิชา คณิตศาสตร์
วิดีโออื่น ๆ
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved