วิดีโอ : โครงการเสริมพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Enrichment Science & Math Project) (ESMP)
เผยแพร่เมื่อ วันที่ 10 มกราคม 2560

อาจารย์สมประสงค์ สิงคชาติ ที่ปรึกษาโครงการเสริมพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Enrichment Science & Math Project) (ESMP) โรงเรียนชลประทานวิทยา ที่กำลังจะเปิดโครงการในปีการศึกษา 2560

วิดีโออื่น ๆ
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved