วิดีโอ : คณะครูและบุคลากร โรงเรียนชลประทานวิทยา ทอดผ้าป่าที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์
เผยแพร่เมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

คณะครูและบุคลากร โรงเรียนชลประทานวิทยา ทอดผ้าป่าที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ 
 
ยอดเงินร่วมทำบุญทอดผ้าป่า จำนวน 10,975 บาท
เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารปัญญานันทานุสรณ์
วัดชลประทานรังสฤษดิ์  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วิดีโออื่น ๆ
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved