วิดีโอ : บรรยากาศงานแสดงมุฑิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุงาน และเลี้ยงขอบคุณคณะครู ปีการศึกษา 2558
เผยแพร่เมื่อ วันที่ 8 เมษายน 2559

บรรยากาศงานแสดงมุฑิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุงาน และเลี้ยงขอบคุณคณะครู ปีการศึกษา 2558
วันที่ 31 มีนาคม 2559
วิดีโออื่น ๆ
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved