วิดีโอ : เพลง มาร์ชชลประทานวิทยา | โรงเรียนชลประทานวิทยา
เผยแพร่เมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2559

เนื้อเพลง มาร์ช ชลประทานวิทยา


พวกเราชลประทานวิทยา  เข้มแข็งแกร่งกล้าและอาจหาญ
ทั้งการเรียนการกีฬาเชี่ยวชาญ  สมัครสมานสามัคคีมีวินัย

ชูชาติวิทโยทัยให้กำเนิด ก่อเกิดการศึกษาประชาสัย 
สถานที่ใหญ่โตโอ้อำไพ กว้างไกลสุดสายตาหน้ากรมชล 

อาจารย์ประหยัดจัดสรรการศึกษา เป็นระเบียบทุกวิชาล้วนได้ผล 
จนขึ้นชื่อลือทั่วจังหวัดนนท์  เป็นตัวอย่างแก่คนทั้งใกล้และไกล

พวกเราขอปฏิญาณว่า จะรักษาความดีนี้เอาไว้
ให้คงอยู่คู่แดนดินถิ่นไทย เกริกไกรก้องหล้าชั่วฟ้าดิน

อาจารย์ประหยัดจัดสรรการศึกษา เป็นระเบียบทุกวิชาล้วนได้ผล 
จนขึ้นชื่อลือทั่วจังหวัดนนท์ เป็นตัวอย่างแก่คนทั้งใกล้และไกล

พวกเราขอปฏิญาณว่า จะรักษาความดีนี้เอาไว้
ให้คงอยู่คู่แดนดินถิ่นไทย เกริกไกรก้องหล้าชั่วฟ้าดิน

วิดีโออื่น ๆ
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved