วิดีโอ : กลอนเกษียณรำลึก | โรงเรียนชลประทานวิทยา
เผยแพร่เมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2559

จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในงาน แสดงมุฑิตาจิต แก่ครูที่เกษียณอายุงาน ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนชลประทานวิทยา
 
กลอน : เกษียณรำลึก
แต่งและขับร้องโดย : ครูวาสนา โชติวุฒิพัฒนา
 
บันทึกเสียงโดย
ศูนย์สารสนเทศ 
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิดีโออื่น ๆ
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved