วิดีโอ : วันบูชาพระคุณครู ปีการศึกษา 2558 | โรงเรียนชลประทานวิทยา
เผยแพร่เมื่อ วันที่ 4 มกราคม 2559

โรงเรียนชลประทานวิทยา ได้จัดพิธีบูชาพระคุณครูขึ้นในวันจันทร์ ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559

วิดีโออื่น ๆ
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved