กิจกรรม Art For Kids | โรงเรียนชลประทานวิทยา
ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป แผนกปฐมวัยของเราจะมีกิจกรรม Art For Kids โดยมีครูสอนที่มีความสามารถมาให้ความรู้ด้านศิลปะแก่น้องๆ เพื่อให้เด็กๆเกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ เกิดสมาธิ และสนุกสนานในการเรียนอีกด้วย

UPDATE : 2017-02-08 03:55:51

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved