ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในปีการศึกษา 2560 | โรงเรียนชลประทานวิทยา
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในปีการศึกษา 2560


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560     คลิก

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560    คลิก

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560   คลิก

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ esmp ปีการศึกษา 2560    คลิก

ประกาศมอบทุนการศีกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โครงการเสริมพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ESMP) ปีการศึกษา 2560  คลิก 



ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560   คลิก

UPDATE : 2017-01-27 06:30:21

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved