รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันม มหกรรมทักษะวิชาชีพและทักษะคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 7 | โรงเรียนชลประทานวิทยา
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาชีพและทักษะคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 7

          การแข่งขัน E-Book
                     มัธยม ฯ ต้น - ปลาย
                       
          การแข่งขัน Microsoft Excel
                     มัธยม ฯ ต้น 
                     มัธยม ฯ ปลาย
 
         การแข่งขัน Microsoft Word
                     มัธยม ฯ ต้น 
                     มัธยม ฯ ปลาย
 
         การแข่งขัน Microsoft Power Point 
                     มัธยม ฯ ต้น 
                     มัธยม ฯ ปลาย
 
         การแข่งขัน Adobe Flash
                     มัธยม ฯ ต้น 
                     มัธยม ฯ ปลาย

         การแข่งขัน Adobe Photoshop
                     มัธยม ฯ ต้น 
                     มัธยม ฯ ปลาย

         การแข่งขัน Webpage 
                     มัธยม ฯ ต้น 
                     มัธยม ฯ ปลาย

         การแข่งขัน ทำกระทงใบตอง ธูปเทียนแพ
                     มัธยม ฯ ต้น 
                     มัธยม ฯ ปลาย

         การแข่งขัน ทำขนมไทย
                     มัธยม ฯ ต้น 
                     มัธยม ฯ ปลาย

         การแข่งขัน เขียนแบบ
                      คลิก
     
         การแข่งขัน 
การเขียนโปรแกรม
                     มัธยม ฯ ปลาย
         
        การแข่งขัน 
จักสำนไม้ไผ่
                     มัธยม ฯ ปลาย
         
       การแข่งขัน 
อิเล็กทรอนิกส์ kit
                     มัธยม ฯ ต้น 
                     มัธยม ฯ ปลาย
         
         การแข่งขัน 
ทำชุดรีไซต์เคิล 
                     มัธยม ฯ ต้น 
                     มัธยม ฯ ปลาย
         
         การแข่งขัน 
ทำแซนวิช
                     มัธยม ฯ ต้น 
                     มัธยม ฯ ปลาย
         
         การแข่งขัน 
ตอบปัญหาคอมพิวเตอร์
                     มัธยม ฯ ต้น 
                     มัธยม ฯ ปลาย
         
         การแข่งขัน 
ถ่ายภาพกล้อง DSLR
                     มัธยม ฯ ต้น - ปลาย

         การแข่งขัน ถ่ายภาพกล้อง มือถือ
                     มัธยม ฯ ต้น - ปลาย

         การแข่งขัน ถ่ายภาพกล้องคอมแพ็ค
                     มัธยม ฯ ต้น - ปลาย         

         การแข่งขัน ทำน้ำพริกผักสด
                     มัธยม ฯ ต้น - ปลาย     

         การแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์วัสดุท้องถิ่น
                     มัธยม ฯ ต้น - ปลาย     

         การแข่งขัน แปรรูปอาหาร
                     มัธยม ฯ ปลาย
       
         การแข่งขัน ร้อยมาลัยกลม
                     มัธยม ฯ ต้น - ปลาย     

         การแข่งขัน สวนแก้ว
                     มัธยม ฯ ปลาย
         
         การแข่งขัน 
สวนถาดชื้น 
                     มัธยม ฯ ต้น 
 
         การแข่งขัน ชุดสื่อการสอน 
                     มัธยม ฯ ต้น 
                     มัธยม ฯ ปลาย
        

UPDATE : 2016-08-26 04:09:43

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved