รวมสื่อประชาสัมพันธ์
รับสมัครช่างไฟฟ้า
รับสมัครคนงาน
นักเรียนเตรีมทหาร
การรับนักเรียนและการจำหน่ายหนังสือเรียนสำหรับนักเร
แนวทางดำเนินการรับนักเรียน EP/NP เพิ่มเติม การรับนักเรียนชั้น ป.4 จำนวน 8 คน (ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมาด้วย,ใส่ชุดนักเรียน) วันที่ 27-29 มีนาคม พ.ศ.2560 รับสมัครและสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ วันที่ 30 มีน...
โรงเรียนชลประทานวิทยา ได้ร่วมลงบันทึกข้อตกลง (MOU)
ข่าว หนังสือพิมพ์โอฮิโตะไทมส์ ohitotimes "การเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างโรงเรียนมัธยมจากประเทศไทย 20 สถาบันกับโรงเรียนมัธยมปลายฮาคุบะ" "บันทึกข้อตกลงMOUร่วมกัน มุ่งสู่การแลกเปลี่ยนความสัมพันธไม...
นม ไทย-เดนมาร์ค
เพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กๆ เปิดเทอมนี้เตรียมพบกับผลิตภัณฑ์นม ไทย-เดนมาร์ค !
ประกาศ รายชื่อนักเรียนทีได้รับการพิจารณา จากคณะทำง
ประกาศ รายชื่อนักเรียนทีได้รับการพิจารณา จากคณะทำงานกำกับดูแลโรงเรียนชลประทานวิทยา และผ่านการทดสอบวัดความรู้ ปีการศึกษา 2560
รับสมัครเรียนดนตรี
ชลประทานวิทยา 4.0
กระดานไวบอร์ดเพื่อสุขภาพ
เพื่อสุขภาพที่ดีของลูกๆ ช.ป.ว.ทุกคน โรงเรียนชลประทานวิทยาของเราได้เปลี่ยนเป็นกระดานไวบอร์ดเพื่อสุขภาพทุกห้องเรียนแล้วจ้าาาา
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved