ภาพกิจกรรม : การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2558
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved