ภาพกิจกรรม : การแข่งขันโต้วาที ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 25 มกราคม 2559
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved