ภาพกิจกรรม : การแข่งขันโต้วาที ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น วันที่ 27 มกราคม 2559
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved