ภาพกิจกรรม : การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 วันที่ 6 กันยายน 2558
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved