ภาพกิจกรรม : ตัวแทนกล่าวนำบทไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 4 มกราคม 2558
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved