ภาพกิจกรรม : การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2557
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved