ภาพกิจกรรม : กิจกรรมสวดมนต์ยาว ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 25 กรกฏาคม 2557
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved