ภาพกิจกรรมวัดพระประจำโรงเรียน : วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 พระจากวัด
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved