ภาพกิจกรรมวัดพระประจำโรงเรียน : วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 พระจากวัดวัดชลประทานรังสฤษดิ์
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved