ภาพกิจกรรมวัดพระประจำโรงเรียน : วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 พระจากวัดชลประทานรังสฤษดิ์
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved