ภาพกิจกรรมวัดพระประจำโรงเรียน : วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 พระจากวัดชลประทานรังสฤษดิ์
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved