ภาพกิจกรรม : การแข่งขันว่ายน้ำทดสอบทักษะ นักเรียนระดับชั้น ป1-2 แผนการเรียน ECP ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2566 วันที่ 16 กันยายน 2566
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved