ภาพกิจกรรม : กิจกรรมบาสเก็ตบอลต้านยาเสพติด โรงเรียนชลประทานวิทยา วันที่ 15 กันยายน 2566 วันที่ 15 กันยายน 2566
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved