ภาพกิจกรรม : กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา2565 ณ องค์การทิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี วันที่ 24 มกราคม 2566
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved