ภาพกิจกรรม : ภาพกิจกรรมค่าย CPW-JCRC2022 junior Coding & Robotics Camp วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
รายละเอียดกิจกรรม : ค่าย CPW-JCRC2022 วันที่2
junior Coding & Robotics Camp
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
(โดยศูนย์นวัตกรรม ชั้น1 อาคารหอประชุม ชูชาติ กำภู 60 ปี ชลประทานวิทยา)
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved