ภาพกิจกรรม : ภาพกิจกรรมค่าย CPW-JCRC2022 junior Coding & Robotics Camp วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565
รายละเอียดกิจกรรม : ค่าย CPW-JCRC2022
junior Coding & Robotics Camp
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565
โดยศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสะเต็มศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ห้องประชุมอาคาร New Massive วิทยาลัยการชลประทาน(อำเภอปากเกร็ด)
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved